ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ MICROSITE ΓΙΑ ΤΗΝ ΙΔΡΥΣΗ

ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗσ

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Πραγματοποιήθηκε στις 5 Οκτωβρίου η παρουσίαση της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας Α.Μ.Θ. – Πρώτος πρόεδρος ο Βασίλης Δελησταμάτης

Παρουσιάστηκε την Τετάρτη 5 Οκτωβρίου στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβουλίου «Γεώργιος Παυλίδης» στην Κομοτηνή η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης με προσκεκλημένους τα Μέλη της Σύμπραξης καθώς επίσης και εκπροσώπους των φορέων και της Τοπικής Αυτοδιοίκησης.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη είναι μία πρωτοβουλία της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, η οποία συστήθηκε και έχει σκοπό να φέρει κοντά, σε επικοινωνία, συνέργεια και συνεννόηση όλους, όσοι δραστηριοποιούνται στην πρωτογενή παραγωγή και στην αγροδιατροφή.

Στην ομιλία του στην έναρξη της εκδήλωσης, ο Περιφερειάρχης Α.Μ.Θ.,  κ. Χρήστος Μέτιος, ανέφερε τα εξής: «Μέσα από την Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειάς μας, παίρνει σάρκα και οστά μια ιδέα για την ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα της περιοχής μας και τη στήριξη των επαγγελματιών του πρωτογενούς τομέα. Για εμάς, ως Διοίκηση της Περιφέρειας, η στήριξη του πρωτογενούς τομέα αποτελεί βασικό άξονα του Σχεδίου μας  για την ανάπτυξη της περιοχής μας. Για τον λόγο αυτόν προσαρμοζόμαστε συνεχώς στα νέα οικονομικά και περιβαλλοντικά δεδομένα και αξιοποιούμε κάθε εργαλείο, που μπορεί να μας φανεί χρήσιμο.  Ένα τέτοιο εργαλείο είναι και η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και καλώ όλους να στηρίξουν την πρωτοβουλία, για να μπορέσουμε να παράξουμε ένα ουσιαστικό έργο, για τους παραγωγούς, τους επιχειρηματίες, τον τόπο και την περιφερειακή μας οικονομία συνολικά».

Από την πλευρά του ο πρόεδρος της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Α.Μ.Θ., κ. Βασίλης Δελησταμάτης τόνισε τα εξής: «Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης είναι πλέον γεγονός χάρη στη δική σας συμμετοχή και σύμπραξη ως Μέλη ενός φορέα, που θα φέρει νέα πνοή σε ένα βασικό πυλώνα ανάπτυξης της Περιφέρειάς μας. Από τον πρωτογενή τομέα ως τη μεταποίηση και τη συσκευασία, τα Logistics, τη διανομή και το λιανεμπόριο, ο αγροτικός και ο διατροφικός τομέας συμμετέχουν στην ίδια αλυσίδα αξίας, η οποία απαιτεί μία ολιστική προσέγγιση μέσω της διαμόρφωσης ενός σύγχρονου και ολοκληρωμένου σχεδίου ανάπτυξης. Βασική προϋπόθεση είναι η συνεργασία όλων μας και η διασύνδεση της γνώσης και της έρευνας με την επιχειρηματικότητα».

ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη είναι αστική μη κερδοσκοπική εταιρία (ΑΜΚΕ), που αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε διαδικασία ίδρυσης και εκπόνησης στρατηγικού σχεδιασμού στην Περιφέρειά μας. Η ίδρυσή της εντάσσεται στο πλαίσιο των υποστηρικτικών δράσεων και μέτρων που σχεδιάζει και εφαρμόζει η Περιφέρεια, με στόχο την αναβάθμιση της προώθησης του «Καλαθιού Αγροτικών Προϊόντων της Περιφέρειας ΑΜΘ».  

Καθοριστικός παράγων επιτυχίας της ΑΜΚΕ είναι η μαζικότητα της συμμετοχής και η αντιπροσωπευτικότητα των Μελών της, προκειμένου να επιτευχθεί βιώσιμη και ολοκληρωμένη ανάπτυξη σε όλους τους Δήμους, τις επιχειρήσεις και τις μονάδες παραγωγής της Περιφέρειάς μας. 

ΣΚΟΠΟΙ ΤΗΣ ΣΥΜΠΡΑΞΗΣ

Η λειτουργία της θα συμβάλει, μεταξύ άλλων, στην περαιτέρω:

 • Ανάδειξη, προβολή και προώθηση των προϊόντων του Καλαθιού της Περιφέρειας
 • Αξιοποίηση ευρωπαϊκών προγραμμάτων
 • Κατοχύρωση τοπικών προϊόντων ως ΠΟΠ, ΠΓΕ, ΕΠΙΠ
 • Ενίσχυση συνεργειών με άλλες Περιφέρειες
 • Ανάδειξη της τοπικής γαστρονομίας
 • Ευρεία συμμετοχή των κοινωνικών και παραγωγικών φορέων της Περιφέρειας, ώστε να δοθεί ώθηση στην ευρύτερη κατανάλωση τοπικών προϊόντων σε χώρους μαζικής εστίασης
 • Ενίσχυση των σχέσεων του αγροδιατροφικού τομέα με τον τουρισμό και τη γαστρονομία
 • Προστασία του περιβάλλοντος
 • Βελτίωση των όρων παραγωγής
 • Ανάδειξη της γαστρονομίας
 • Συλλογή και αξιοποίηση δεδομένων
 • Ενεργοποίηση όλων των εμπλεκομένων φορέων
 • Συνεργασία με Φορείς και Οργανισμούς
 • Συνεργασία με Ακαδημαϊκά και
 • Ερευνητικά Ιδρύματα
 • Επικοινωνία με Διεθνείς Φορείς και Ιδρύματα
 • Αξιοποίηση Εθνικών και Ευρωπαϊκών πόρων
ΠΟΙΟΥΣ ΑΦΟΡΑ

Στην Aγροδιατροφική Σύμπραξη καλούνται να συμμετέχουν όλες/οι οι εμπλεκόμενες/οι στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και ειδικότερα:

 • Επιχειρηματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι
 • Ομάδες Παραγωγών
 • Συνεταιρισμοί

 • Βιοτεχνίες 

 • Βιομηχανίες

 • Έμποροι 

 • Εξαγωγείς 

 • Μαζική Εστίαση

 • Τουρισμός

 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα 

 • Ερευνητικά κέντρα

 • Επιμελητήρια

 • Δήμοι

 • Φορείς του τομέα

Ως Μέλη της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης θα έχουν δυνατότητα συμμετοχής: α) στο σχεδιασμό της στρατηγικής, β) στη λήψη των αποφάσεων, γ) στην κατά προτεραιότητα συμμετοχή σε εθνικά και ευρωπαϊκά Προγράμματα, καθώς και σε πολλές άλλες δράσεις.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ

στη δημιουργία Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

ΔΕΝ ΑΠΕΧΩ

Οι επιχειρηματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι, καθώς και οι τυποποιητές και μεταποιητές που δραστηριοποιούνται στον τομέα της αγροδιατροφής έχουν μια μοναδική δυνατότητα: να αναδείξουν τα προϊόντα τους, να βελτιώσουν την παραγωγή τους και να επεκτείνουν το εύρος και την απήχηση των δραστηριοτήτων τους. Παράλληλα, με τη λειτουργία της «Αγροδιατροφικής Σύμπραξης της Περιφέρειας ΑΜΘ, θα επιτευχθεί στροφή σε μια αειφόρο επιχειρηματική δραστηριότητα, θα ενδυναμωθεί η τουριστική εμπειρία μέσω της γαστρονομίας και η τοπική οικονομία κάθε Δήμου, ενώ παράλληλα θα αναβαθμισθεί η συνεργασία της επιχειρηματικής κοινότητας με τους φορείς, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα.

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα αποτελέσει χώρο καλλιέργειας ιδεών, προβληματισμών, ερευνών και κυρίως υλοποίησης δράσεων. Μεταξύ των Μελών του Διοικητικού Συμβουλίου της Σύμπραξης θα είναι εκπρόσωποι του παραγωγικού ιστού και φορέων, οι οποίοι θα συμμετέχουν : α) στην χάραξη της στρατηγικής που θα ακολουθήσει η Σύμπραξη β) στην επιλογή και υλοποίηση δράσεων γ) στην ανάπτυξη της δραστηριότητας/ επιχείρησής τους.

ΟΦΕΛΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ

ΑΓΡΟΤΕΣ / ΚΤΗΝΟΤΡΟΦΟΙ

Οι αγρότες και κτηνοτρόφοι, οι οποίοι ενδιαφέρονται να αναβαθμίσουν την παραγωγή τους, μπορούν με τη συμμετοχή τους στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη να εκμεταλλευτούν ευκαιρίες, όπως:

 1. Συμμετοχή στις αποφάσεις χάραξης στρατηγικής της Σύμπραξης 
 2. Εκπαίδευση στις σύγχρονες τεχνολογίες, μεθόδους, τάσεις και αντιλήψεις/απαιτήσεις προκειμένου να επιτύχουν υψηλής ποιότητας ανταγωνιστικά προϊόντα
 3. Τεχνική και συμβουλευτική στήριξη 
 4. Προβολή και προώθηση των τοπικών αγροτικών προϊόντων στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού
 5. Συμμετοχή στις δράσεις ενίσχυσης της αναγνωρισιμότητας των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΠΑΜΘ με στόχο την αύξηση της ζήτησης των προϊόντων τους
 6. Συμμετοχή σε συνέργειες μεταξύ γεωργοκτηνοτροφικού και μεταποιητικού τομέα 
 7. Συμμετοχή σε προγράμματα διάσωσης & προώθησης των τοπικών ποικιλιών και φυλών
 8. Υποστήριξη στην υιοθέτηση αειφόρων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών στο στάδιο της καλλιέργειας και συγκομιδής των προϊόντων  
 9. Συμμετοχή σε δράσεις έρευνας και διαφύλαξης της τοπικής αγροτικής κληρονομιάς και του φυσικού αγροτικού περιβάλλοντος. 
 10. Ενημέρωση σε θέματα βελτίωσης της ποιότητας των παραγόμενων προϊόντων 
 11. Συμβουλευτική υποστήριξη και διαρκής ενημέρωση σε θέματα ανάπτυξης της αγροτικής επιχειρηματικότητας.
 12. Συμμετοχή σε προγράμματα επιμόρφωσης νέων και ανέργων σε θέματα αγροτικών και κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων με σκοπό την εισαγωγή νέων επαγγελματιών, καθώς και την ενδυνάμωση του κλάδου.
 13. Καθορισμός ενιαίας πολιτικής ως προς τις υποχρεώσεις και απαιτήσεις που αφορούν το περιβάλλον και την κοινωνία με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη (ESG κριτήρια)

 

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΕΣ ΤΡΟΦΙΜΩΝ

Οι βιομηχανίες τροφίμων, οι οποίες θα γίνουν Μέλη της Αγροδιατροφικής, θα έχουν τη δυνατότητα συμμετοχής σε:

 1. Προγράμματα προβολής και προώθησης των τοπικά παραγόμενων αγροτικών προϊόντων στις αγορές του εσωτερικού και του εξωτερικού
 2. Πρωτοβουλίες, οι οποίες θα συμβάλλουν στην αύξηση της «ζήτησης» των προϊόντων του «καλαθιού»
 3. Προγράμματα τεχνικής και συμβουλευτικής στήριξης του μεταποιητικού τομέα 
 4. Ενέργειες ενίσχυσης δημιουργίας νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων στον αγροδιατροφικό τομέα (startups). 
 5. Συμμετοχή σε Εκθέσεις, σε προνομιακή τιμή 
 6. Β2Β συναντήσεις 
 7. Δράσεις βελτίωσης της αναγνωρισιμότητας και κατ’επέκταση της ζήτησης των αγροδιατροφικών προϊόντων της ΠΑΜΘ 
 8. Clusters για έρευνα και καινοτομία
 9. Δράσεις προβολής των ανταγωνιστικών πλεονεκτημάτων της τοπικότητας και την γαστρονομικής και πολιτιστικής κληρονομιάς 
 10. Δράσεις υποστήριξης της εξωστρέφειάς τους
 11. Πρωτοβουλίες δημιουργίας συνεργειών μεταξύ γεωργικοκτηνοτροφικού και μεταποιητικού τομέα
 12. Συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα, κατά προτεραιότητα, ως Μέλη
 13. Δράσεις ανάδειξης και προώθησης των αειφόρων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών που ακολουθούνται σε όλα τα στάδια της παραγωγής και μεταποίησης αγροδιατροφικών προϊόντων 
 14. Ανάδειξη της ιστορίας των σημαντικών βιομηχανικών επιχειρήσεων και καταγραφή του οικονομικού, κοινωνικού και περιβαλλοντικού τους αποτυπώματος
 15. Συμβουλευτική ως προς την εταιρική διακυβέρνηση και καθορισμός ενιαίας πολιτικής σε θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την κοινωνία με στόχο την βιώσιμη ανάπτυξη της βιομηχανίας τροφίμων.
  ΔΗΜΟΙ

  Η λειτουργία της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης θα αναβαθμίσει τη δραστηριότητα των αγροδιατροφικών επιχειρήσεων της περιοχής των τοπικών Δήμων, συμβάλλοντας στην:

  1. Οικοδόμηση μιας στέρεης συμμαχίας των Δημοτικών Αρχών με τους φορείς εκπαίδευσης, έρευνας και επιχειρηματικότητας με στόχο την ταχύτερη επίτευξη  ουσιαστικών μεταρρυθμίσεων, οι οποίες θα ευνοήσουν την ανάπτυξη όλης της περιοχής 
  2. Δημιουργία νεοφυών και καινοτόμων επιχειρήσεων στην περιοχή
  3. Ανάπτυξη των επιχειρήσεων και ενδυνάμωση του ανθρώπινου δυναμικού προσφέροντας αυξημένες ευκαιρίες απασχόλησης 
  4. Προώθηση των αειφόρων και φιλικών προς το περιβάλλον πρακτικών που ακολουθούνται από τις τοπικές επιχειρήσεις σε όλα τα στάδια της παραγωγής και μεταποίησης 
  5. Ενίσχυση του Branding των δήμων με σκοπό την εξαγωγή ενός ολοκληρωμένου θεματικού τουριστικού προϊόντος  γύρω από τον αγροδιατροφικό τομέα, τον πολιτισμό και τον θερμαλισμό.
  6. Διασύνδεση με αντίστοιχες Δημοτικές ενότητες του εξωτερικού με σκοπό την ανταλλαγή ιδεών και βέλτιστων πρακτικών.
  7. Δημιουργία ενός στρατηγικού σχεδίου της Περιφέρειας για τη μετάβαση στη βιώσιμη ανάπτυξη και για τη δημιουργία, σχετικού με αυτή, πατηρητηρίου.
   ΑΕΙ / ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ

   Ο συμμετοχή των Ανώτατων Εκπαιδευτικών Ιδρυμάτων και των Ερευνητικών Κέντρων θα επιτρέψει τη σύνδεση των αναγκών της πραγματικής οικονομίας με την εκπαιδευτική και ερευνητική διαδικασία. Με τον τρόπο αυτό θα επιτευχθεί:

   1. Ενδυνάμωση των σχέσεων μεταξύ του εκπαιδευτικού και του ερευνητικού συστήματος της χώρας αφενός και αφετέρου των επιχειρήσεων, της βιομηχανίας και της τοπικής οικονομίας γενικότερα
   2. Ανάπτυξη ικανοτήτων, γνώσεων και δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για την αντιμετώπιση των προκλήσεων του παρόντος και του μέλλοντος
   3. Διαρκής ανταλλαγή πληροφοριών, ιδεών και εμπειριών μεταξύ των τριών πλευρών
   4. Καταγραφή των πραγματικών δεδομένων τα οποία επηρεάζουν την τοπική ανάπτυξη
   5. Ανάπτυξη της τοπικής οικονομίας με ταχύτερους ρυθμούς και με βελτίωση των ποιοτικών χαρακτηριστικών 
   6. Σύνδεση θεωρίας και πράξης, επιστήμης και παραγωγής, εξερεύνηση μορφών συνέργειας σε κάθε επίπεδο, ανάδειξη της αποδοτικής τους σχέσης  
   7. Προώθηση της καινοτομίας και του επιχειρείν στην κοινωνία της γνώσης
   8. Βελτίωση των μεθόδων καταγραφής και αποτύπωσης δεδομένων, προβλημάτων, επιδιώξεων, για επιστημονική επεξεργασία, κατάρτιση ολοκληρωμένης πολιτικής συνέργειας με τους τομείς της καλλιέργειας, της βιομηχανίας και των επιχειρήσεων
   9.  Συμμετοχή σε Ευρωπαϊκά εκπαιδευτικά προγράμματα με διασύνδεση αντίστοιχων φορέων και ιδρυμάτων του εξωτερικού, με σκοπό τη δημιουργία θεματικών σεμιναρίων για την επιμόρφωση των νέων
   ΦΟΡΕΙΣ - ΕΠΙΜΕΛΗΤΗΡΙΑ

   Οι φορείς και τα επιμελητήρια με τη συμμετοχή τους θα ενισχύσουν τους σκοπούς και τις δράσεις τους, ενώ παράλληλα θα επιτευχθεί:

   1. Συμβολή στην επίτευξη μαζικής και κατά το δυνατόν αντιπροσωπευτικότερης συμμετοχής αγροτών, κτηνοτρόφων και επιχειρηματιών, καθώς αυξημένα ποσοστά συμμετοχής θα οδηγήσουν σε ταχύτερα αποτελέσματα ανάπτυξης 
   2. Διαμόρφωση μηχανισμών οι οποίοι θα λειτουργούν συμπληρωματικά σε πρωτοβουλίες άλλων φορέων (αγρότες, συλλογικοί φορείς, ιδιωτικοί φορείς κλπ)
   ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΜΑΖΙΚΗΣ ΕΣΤΙΑΣΗΣ & ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

   Η μαζική εστίαση και ο τουρισμός βρίσκονται σε διαρκή «διάλογο» ανάπτυξης με τον αγροδιατροφικό τομέα. Με την συμμετοχή τους στην Αγροδιατροφική Σύμπραξη θα επιτευχθεί:

   1. Ολοκληρωμένη διασύνδεση του αγροδιατροφικού τομέα με την εστίαση, τον τουρισμό και τον πολιτισμό, με αμοιβαίο όφελος για όλους τους συμμετέχοντες
   2. Προβολή της μεγάλης ποικιλίας αγροδιατροφικών προϊόντων, των διατροφικών παραδόσεων της τοπικής γαστρονομίας και του πολιτισμού στον οποίο στηρίζονται, συμβάλλοντας στην περαιτέρω τουριστική και οικονομική ανάπτυξη κάθε γωνιάς της Περιφέρειας
   3. Ενίσχυση των κοινωνικών δεσμών μεταξύ των εκπροσώπων των τριών κλάδων, που θα οδηγήσει σε περαιτέρω ισχυροποίηση των κλάδων και της οικονομίας της Περιφέρειας
   4. Στροφή των παραγωγών σε επιλεγμένες καλλιέργειες εφόσον επιβεβαιωθεί διαθέσιμο αγοραστικό κοινό και ποιοτική βελτίωση των προς διάθεση προϊόντων
   5. Αναβάθμιση της γαστρονομικής εμπειρίας των τουριστών
   6. Ενίσχυση της ανταγωνιστικότητας και των τριών κλάδων
   7. Συμβολή στην επίτευξη περιβαλλοντικών και κοινωνικών στόχων με την ανάδειξη της αλυσίδας αξίας των τελικών προϊόντων

   ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ

   Η Διαβούλευση αποτελεί συστατικό στοιχείο της διαδικασίας διερεύνησης αναγκών, ανταλλαγής απόψεων, σχεδιασμού και εφαρμογής πολιτικών σε ευρωπαϊκό, εθνικό και περιφερειακό επίπεδο. Είναι σημαντικό να συμμετέχουν όλα τα εμπλεκόμενα μέρη (Συλλογικοί Φορείς και εκπρόσωποι επιχειρήσεων του Πρωτογενούς τομέα, της Βιομηχανίας – Βιοτεχνίας μεταποίησης, ΑΕΙ, Ερευνητικά κέντρα, Επιμελητήρια, Δήμοι, Αναπτυξιακές Εταιρίες, Μαζική Εστίαση, Τουρισμός), καταθέτοντας τις απόψεις τους.

   Για να συμμετάσχετε, διαβάστε το σχέδιο καταστατικού και την αιτιολογική έκθεση, και στη συνέχεια καταθέστε τα σχόλιά σας στις «ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ» .

   Για απορίες και διευκρινίσεις μη διστάσετε να επικοινωνήσετε μαζί μας στο email: diavoulefsi@agro-pamth.gr.

   Αρμόδια υπηρεσία: Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας της Περιφέρειας ΑΜΘ.

   9 + 12 =

   Εάν είστε εκπρόσωπος επιχείρησης του πρωτογενή ή δευτερογενή τομέα (αγροτική επιχειρηματικότητα, τυποποίηση, μεταποίηση), παρακαλούμε συμπληρώστε το ερωτηματολόγιο. Η συμπλήρωσή του είναι σημαντική, ανεξαρτήτως της τελικής απόφασής σας για συμμετοχή στο φορέα, γιατί συμβάλλει στην επικαιροποίηση των στοιχείων που θα χρησιμοποιηθούν στη χάραξη της στρατηγικής της Σύμπραξης.

   Κατηγορίες προϊόντων της δραστηριότητάς μας

   Τα προϊόντα μας διατίθενται στην:

   Έχουμε συμμετάσχει σε προγράμματα προβολής προώθησης ή άλλα:

   Έχουμε συμμετάσχει σε εκθέσεις

   Έχουμε συμμετάσχει σε Β2Β συναντήσεις

   Υπάρχει ανάγκη για βελτίωση των υφιστάμενων κρατικών υποδομών

   Συνεργαζόμαστε για την ανάπτυξη προϊόντων μας με:

   Αξιοποιούμε την καινοτομία

   Έχουμε λάβει δημόσια χρηματοδότηση

   Έχουμε επενδύσει τα τελευταία 3 χρόνια, σε:

   Μας ενδιέφερει να ενημερωθούμε περαιτέρω για την ένταξη μας ως εταίρου στην υπό ίδρυση Αστική μη κερδοσκοπική εταιρία ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ της Περιφέρειας

   Εγκρίνουμε την επικοινωνία με τον συνεταιρισμό / την εταιρία / το φορέα μας για θέματα της Αγροδιατροφικής Σύμπραξης

   Αποδέχομαι,

   12 + 13 =