Η ΑΓΡΟΔΙΑΤΡΟΦΙΚΗ ΣΥΜΠΡΑΞΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ - ΘΡΑΚΗΣ

Η Αγροδιατροφική Σύμπραξη της Περιφέρειας Ανατολικής Μακεδονίας – Θράκης αποτελεί χώρο καλλιέργειας ιδεών, προβληματισμού, ερευνών και κυρίως υλοποίησης δράσεων. Στόχος της είναι η ολοκληρωμένη ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και της οικονομίας της Περιφέρειας γενικότερα και η αναβάθμιση της συνεργασίας του επιχειρηματικού κόσμου με τους φορείς, τα Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα και τα ερευνητικά κέντρα.

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Μεγάλη ποικιλία αγροτικών προϊόντων, πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας και συνταγές με πολυπολιτισμικές ρίζες από τη Μικρά Ασία, τον Εύξεινο Πόντο, την Ανατολική Ρωμυλία, τους Ρομά και άλλες επιρροές, συνθέτουν τον γαστρονομικό χάρτη της Περιφέρειας.

ΚΡΑΣΙ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΟΣΠΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ & ΑΛΙΠΑΣΤΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΖΑΧΑΡΩΔΗ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ & ΒΟΤΑΝΑ

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΜΑΣ

Μεγάλη ποικιλία αγροτικών προϊόντων, πρώτες ύλες εξαιρετικής ποιότητας και συνταγές με πολυπολιτισμικές ρίζες από τη Μικρά Ασία, τον Εύξεινο Πόντο, την Ανατολική Ρωμυλία, τους Ρομά και άλλες επιρροές, συνθέτουν τον γαστρονομικό χάρτη της Περιφέρειας.

ΚΡΑΣΙ & ΑΠΟΣΤΑΓΜΑΤΑ

ΕΛΑΙΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΦΡΟΥΤΑ & ΛΑΧΑΝΙΚΑ

ΟΣΠΡΙΑ

ΔΗΜΗΤΡΙΑΚΑ

ΑΛΙΕΥΜΑΤΑ & ΑΛΙΠΑΣΤΑ

ΓΑΛΑΚΤΟΚΟΜΙΚΑ & ΤΥΡΟΚΟΜΙΚΑ

ΖΑΧΑΡΩΔΗ

ΜΕΛΙΣΣΟΚΟΜΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΑΡΩΜΑΤΙΚΑ ΦΥΤΑ & ΒΟΤΑΝΑ

ΣΗΡΟΤΡΟΦΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΖΩΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ

ΤΑ ΜΕΛΗ ΜΑΣ

Στην Aγροδιατροφική Σύμπραξη μπορούν να συμμετέχουν όλες/οι οι εμπλεκόμενες/οι στην ανάπτυξη του αγροδιατροφικού τομέα και ειδικότερα:

 • Επιχειρηματίες αγρότες και κτηνοτρόφοι
 • Ομάδες Παραγωγών
 • Συνεταιρισμοί
 • Βιοτεχνίες
 • Βιομηχανίες
 • Έμποροι
 • Εξαγωγείς
 • Μαζική Εστίαση
 • Τουρισμός
 • Ανώτατα Εκπαιδευτικά Ιδρύματα
 • Ερευνητικά κέντρα
 • Επιμελητήρια
 • Δήμοι
 • Φορείς του τομέα